ALKA help

ALKA.help pre omamy



Milí priatelia, 

združenie Cesta von zamestnáva už šestnásť omám, ktoré pomáhajú 300 deťom narodeným do chudobných osád vyrovnať ich štartovaciu čiaru a dať im dobré základy už od narodenia. Vďaka tomu sa im môže neskôr viac dariť v škole i v živote. 

Tento rok môže do programu pribudnúť 8 nových omám a až 150 detí. Aby sa to podarilo, budú potrebovať aj našu pomoc. 

Rozhodli sme sa vás preto, milí priatelia a podporovatelia nášho projektu ALKA.help, vyzvať na pomoc Ceste von. 

Prvou výzvou sme začali v nedeľu 30. mája, symbolicky sme pomohli rozbehnúť nové omamy. Zabehli sme si 25 km trasu a symbolickým štartovným sme darovali nový štart deťom narodeným do chudoby. Našou ďalšou výzvou bude Beh Aliek - asistentiek ALKA, tímu ALKA a podporovateľov nášho projektu. Stretneme sa 18. júna a zabehneme si symbolické 4 km

Budeme radi, ak sa k nám v tomto behu pripojíte alebo túto výzvu aj vy symbolicky podporíte akoukoľvek sumou, ktorá pomôže s rozbehom nových komunít. Pomôžeme tak spoločne rozvinúť potenciál detí, aj keď žijú v chudobných podmienkach. Aby mohli vykročiť z bludného kruhu chudoby.

Ďakujem vám.

Novinky a komentáre

Autor ani darcovia zatiaľ nepridal nijaké komentáre.

Už darovali

žiadne dary
Výzva pre organizáciu Cesta von